Verdrietig Bericht

Diep geschokt laten wij weten dat bij de vliegtuigramp in Oekraïne een gezin, dat deel uitmaakte van de HWC-gemeenschap, is omgekomen. De beide kinderen waren als oud-leerling en leerling met het HWC verbonden. Via de Nieuwsbrief en/of mail stellen we alle betrokkenen bij het HWC op de hoogte van dit onbeschrijflijke bericht. We leven mee met de nabestaanden.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar staan we als hele schoolgemeenschap stil bij dit enorme verlies.
 
De schoolleiding
 
Ton Liefaard
Harold Tennekes
Anneke Velthuijsen
 
Herdenkingsbijeenkomst.
 
De gemeente Amstelveen heeft een herdenkingsbijeenkomst in voorbereiding op woensdag 23 juli om 19.00 uur, ter nagedachtenis van de Amstelveense slachtoffers. De locatie is de International School aan de Sportlaan 45. Meer informatie kunt u hier vinden.

Actueel

Hier volgen belangrijke mededelingen over de start van het nieuwe cursusjaar. Op dinsdag gaan alle leerlingen individueel en met de klas op de foto.

 

Maandag 18 augustus 2014