Welkom op het HWC

Hieronder vindt u de meest recente communicatie van de schoolleiding van het HWC:


24 maart 2020

Geen CSE, uitstel van de schoolexamens

Geachte leerlingen en ouders van de examenklassen,

Vanmorgen heeft de minister van onderwijs bekendgemaakt dat het CSE dit jaar - vanwege de coronacrisis - niet doorgaat. Tevens heeft hij meegedeeld dat het schoolexamencijfer het eindcijfer wordt.

Dit is een besluit dat zeer ingrijpend is, vooral voor jullie als leerlingen. We begrijpen dat er daardoor veel onzekerheid ontstaat. Er zijn nog veel vragen. Helaas kunnen wij op dit moment nog niet op alle vragen antwoord geven. Wat voor ons als school wel duidelijk is, is dat de geplande toetsweek die vrijdag a.s. zou beginnen, nu niet doorgaat. In deze omstandigheden vinden we het niet verantwoord om toetsen af te nemen. We sluiten hiermee aan op de landelijke ontwikkelingen en adviezen.

We hebben nu meer tijd en ruimte om het schoolexamen voor te bereiden. Dit betekent dat jullie als leerlingen dan ook kennis kunnen hebben van de zak-slaagregeling, die op een later moment nog bekendgemaakt wordt.

We gaan ons vanaf nu beraden op de vraag wanneer en in welke vorm de toetsweek wel zal plaatsvinden. Als school hebben we wel de tijd nodig om dit verder uit te werken en te bedenken. Ik vraag om begrip hiervoor. In de tussentijd gaat het onderwijs gewoon door, ook voor jullie. Voor nu wil ik het hierbij laten. 

Ik wens jou en u veel gezondheid toe in deze zeer spannende tijd!
 

Hartelijke groet,
Namens de schoolleiding,

Dhr. B. Kozijn, rector

 

Actueel

Ondanks de coronacrisis gaat de nieuwbouw gestaag door. Wellicht met enige vertraging als gevolg van de omstandigheden, maar hier is in de planning enigszins rekening gehouden.

Vacature

School- en functieprofiel teamleider tweetalig vwo 1, 2, 3 / tweetalig havo 1, 2 en tevens lid van de schoolleiding van het Hermann Wesselink College.

In the picture

challenge vandaag