Feestelijke eerste paal nieuwbouw!

De bouw van het nieuwe Hermann Wesselink College is op woensdag 3 juli 2019 feestelijk van gestart gegaan. De genodigden: oud-rector Ton Liefaart, de voorganger van Bert Kozijn, leden van de medezeggenschapsraad, mensen van de bouw, bestuursvoorzitter, mevrouw Verheggen, voorzitter van de Raad van Toezicht, collega’s, BBN een belangrijke partner bij de totstandkoming in de bouw, mensen van de gemeente Amstelveen en in het bijzonder Frank Berkhout wethouder Onderwijs en Jeugd werden zeer hartelijk welkom geheten door Bert Kozijn.

Lees het hele artikel en filmpje van deze dag op Amstelveenweb