Lustrum voorstelling

 

LUSTRUMVOORSTELLING  David ben Isaï. Krijgsheer van Juda.

2018 Een nieuw lustrumjaar voor het Hermann Wesselink College. De school bestaat dan 55 jaar! In een lustrumjaar hoort traditiegetrouw een jubileumproductie. Dit jaar is dat David ben Isaï. Krijgsheer van Juda.  We spelen de  voorstelling van 12 maart t/m 16 maart in de aula van het HWC.

Het stuk

Wat er aan vooraf gaat. Op een van de hellingen van de vallei waar zich het Israëlitisch-Judese leger van koning Saul heeft verzameld verschijnt, niet voor de eerste keer, Goliath. Hij is de grote heldenkrijger van de Filistijnen, de eeuwige vijanden van het volk van Israël en Juda. Sauls leger en dat van de Filistijnen liggen al geruime tijd tegenover elkaar zonder dat het tot een veldslag komt, maar Goliath treitert en tart de vijand zoveel hij kan. Daarbij doet hij hun het voorstel dat de klassieke oplossing voor een dergelijke patstelling tussen legers vormt:  een duel van man tegen man. Wie wint, bezorgt daarmee ook zijn volk de victorie.

Sauls manschappen durven echter niet op Goliaths uitdaging in te gaan, en dat maakt de Filistijn alleen maar driester. In lange coupletten van spot en belediging veegt hij, geflankeerd door zijn wapendrager, de vloer met hen aan. Hij krijgt het er warm van!

Maar dan meldt zich toch een kandidaat voor het tweegevecht. Zijn aanblik doet Goliath evenwel in hoongelach uitbarsten. Een jochie, gewapend met een slinger en wat steentjes! Goliaths luidruchtige minachting wordt onderbroken door het gesuis van één van die stenen. Hij grijpt naar zijn voorhoofd, vanwaar vrijwel onmiddellijk straaltjes bloed afstromen. Langzaam maar onontkoombaar stort de grote krijger ineen.

Bij het volk van Israël en Juda roept deze uitschakeling van hun grote kwelgeest een onbeschrijfelijke vreugde en hernieuwde vechtlust op. Sauls leger heeft een nieuwe held: David ben Isaï.

Hier begint ons verhaal, geschreven door collega Pieter Riedstra (docent klassieke talen). In de voorstelling zien we de aanstormende legerleider David en de ondergang van zijn koning, de veelgeplaagde Saul. Het stuk biedt een andere kijk op het bekende politieke en historische verhaal dat zich afspeelt in het vroege millennium voor Christus. We gaan op zoek naar de raakvlakken tussen het verhaal van David en onze eigen wereld. Het is een aangrijpend stuk, waarin het beeld van de kinderbijbelheld David een wrange bijsmaak krijgt. Maar in de slagschaduw van onbarmhartige complotten en intriges bloeit soms ook de liefde als een tijdloze toegift.

 

Stimulering Kunst en Cultuur

Onze school kent een rijke traditie op cultureel gebied.  Ieder jaar is er een kerstuitvoering, een aantal lunchconcerten, een muziekavond met leerlingen en docenten, eindexamenconcerten, beeldende exposities, toneelvoorstellingen en iedere vijf jaar is er een lustrumproductie.

David ben IsaÏ. Krijgsheer van Juda zal, gezien de aankomende nieuwbouw, de laatste lustrumvoorstelling zijn in de grote aula van ons huidig schoolgebouw. Het belooft weer een prachtige voorstelling te worden! De grote groep getalenteerde leerlingen, een schoolleiding die kunst en cultuur hoog in het vaandel heeft staan, een enthousiast team en de betrokken professionals vormen de basis voor dit grote project. Het geeft niet alleen de mogelijkheid om dit Lustrum op een feestelijke wijze met elkaar te vieren, maar ook om de talenten binnen de school verder te stimuleren en ontwikkelen!