ouderavond havo 4 met leerlingen woensdag 27 september

Geachte heer, mevrouw,

Bij dezen wil ik u en uw zoon of dochter graag uitnodigen voor de startavond van havo 4. Het team havo 3, 4, 5  organiseert deze bijeenkomst met ouders en leerlingen op woensdagavond 27 september 2017 om 19.45 uur. De avond is bedoeld om een gezamenlijke start te maken met dit belangrijke studiejaar van uw zoon of dochter en u te voorzien van de benodigde informatie over de havo bovenbouw.

De kennismakingsavond begint met een inloop vanaf 19.30 uur waarbij koffie en thee klaarstaan bij de aula op de eerste verdieping.

Om 19.45 uur starten we met een algemeen voorlichtingsprogramma:

·         De teamleider zal u welkom heten en enkele belangrijke zaken van dit cursusjaar belichten.

·         De decaan van de havo, de heer Burggraaf, geeft voorlichting over beroeps- en studiekeuzeactiviteiten in havo 4.

·         Tot slot ontvangt de mentor u in een lokaal. Centraal in deze bijeenkomst staat het bespreken van de manier waarop de mentor met u contact zal onderhouden en vice versa. Ook komt nog een aantal organisatorische zaken langs.

Wij rekenen op de aanwezigheid van alle leerlingen in havo 4 en hopen hen en u te kunnen begroeten op woensdagavond 27 september 2017 we verwachten dat de eindtijd 21.00 uur zal zijn.

 

Met vriendelijke groet,

mede namens de mentoren

 

Mw. Y. Thorn, teamleider havo 3, 4, 5