Oudercommissie

Onze oudercommissie is een enthousiaste groep ouders die met enige regelmaat spreekt over de school en de belangrijke thema’s die leven.

 

Van links naar rechts:
Pieter Maas Geesteranus, Wies Schueler, Wendy de Kort, Esther de Vries, Hetty de Vrede, Toby van Spankeren, Liesbeth Osterop, Hanneke Sick.

Afw: Jeannette Vader en Annet Heuer

 

In november zijn we weer bijgepraat door de schoolleiding over lopende zaken (zoals de vorderingen mbt het nieuwe schoolgebouw en de start van de tweetalige HAVO vanaf komend schooljaar).  Er werd ons gevraagd hoe wij aankijken tegen de eindtijd van het kerstgala (inmiddels achter de rug, een zeer geslaagd feest was het!), voor de onderbouw als advies 22:30 u en voor de rest van de school 24:00 u. Aan de ouders om met hun kinderen daar een definitieve afspraak over te maken. Wij, als oudercommissie, stonden hier helemaal achter.

 

We bespraken de open huizen in januari en februari; wij gaan weer enquêtes houden onder de bezoekende ouders en basisschool-leerlingen, zodat de school meer informatie krijgt over hoe de open huizen onder hen worden ervaren.

We brainstormden over onze bijdrage op de actiedag die in het kader van het lustrum op 5 juni 2017 wordt gehouden.

 

Wat langer stonden we stil bij de ouderavond die we ook dit jaar weer gaan organiseren. De definitieve datum is vastgesteld op 27 maart 2018 (noteert u die datum vast?) en het thema dat we voor deze keer hebben gekozen: hoe begeleid je je puber/ hoe ontwikkelt een puberbrein?

We gaan op zoek naar sprekers en hopen daarbij op een inspirerend persoon die ons en u praktische tips zal kunnen geven.

 

mw. H. Sick, voorzitter