Internationalisering

 

De school heeft als taak de leerlingen zo te begeleiden in onderwijs en vorming dat zij hun plek kunnen vinden in een steeds internationaler wordende samenleving. In de missie van het HWC staat dat wij meer willen dan alleen kennisoverdracht. Wij willen een bijdrage leveren aan de vorming van leerlingen: verantwoordelijk, kritisch, sociaal zijn daarbij kernwoorden. Dit betekent dat de school niet alleen naar binnen gericht kan zijn; contacten met de wereld buiten school zijn een voorwaarde.

Het Nederlandse onderwijs is ‘van nature’ internationaal gericht, denk bijvoorbeeld aan de belangrijke plaats van de moderne vreemde talen en aandacht bij vakken als geschiedenis en aardrijkskunde voor niet-Nederlandse thema’s. Internationale oriëntatie wil zeggen dat er gezocht wordt naar actieve vormen: internationale mobiliteit, e-mailcontacten etc. Voor leerlingen staat het contact met leeftijdgenoten hierbij centraal.

De afgelopen jaren zijn dergelijke activiteiten een steeds grotere plaats gaan innemen op het HWC. Natuurlijk op het tweetalig vwo met bv. het vak “international awareness” en uitwisselingsprojecten in de derde klas en een internationale stage in de vierde. Maar ook op andere afdelingen vindt internationale oriëntatie plaats. Zo staat in klas 2 van havo en vwo het vak “Mens, maatschappij en internationale oriëntatie” op het rooster, hadden afgelopen jaren leerlingen uit vwo-4 een debatwedstrijd met Belgische leeftijdgenoten, was er een succesvolle uitwisseling met het Collège St.Michel te Fribourg in vwo-5. Ook het tweetalig vmbo-t past in deze HWC-traditie.

In de onderbouw van havo/vwo nemen de leerlingen deel aan een groot internationaal project: 'Da war einmal…', over sprookjes , met scholen in Duitsland, Polen, Hongarije, Italië en Turkije. Leerlingen van de eerste klassen van het vmbo-t/havo e-mailen met leeftijdgenoten in de V.S. over tradities als Sinterklaas en Thanksgiving. De reis van een grote groep leerlingen uit havo-5 naar Parijs, waarbij vakken als geschiedenis, Frans en beeldende vorming samenwerkten, was een succes.