Inloggen in magister

 

 

Kwetsbaarheid Magister 6 op mobiel.

Als je gebruik maakt van Magister in een mobiele browser of de Magister-App, dan worden bij een reset van het wachtwoord de actieve sessies op het mobiele apparaat niet beëindigd. Het is dus mogelijk dat de mobiele browser of Magister-App ingelogd blijven met de oude gegevens. (vinkbox ‘ingelogd blijven’ moet dan aangevinkt zijn geweest). Voor normaal gebruik is dit geen probleem. Maar wil je bij verlies of diefstal van je mobiele apparaat de applicatiebeheerder van school (wyh@hermannwesselinkcollege.nl) inlichten? Hij kan de actieve sessie beëindigen ter voorkoming van onrechtmatig gebruik.
 
Op dit moment wordt gewerkt aan een oplossing om het gebruik van een nieuw wachtwoord ook automatisch af te dwingen op je mobiele apparaten. Zodra deze oplossing beschikbaar komt, word je langs deze weg geïnformeerd.
 
Je  kunt zelf één van de volgende maatregelen treffen om onrechtmatig gebruik van Magister te voorkomen:
 
·         Zet de vinkbox ‘ingelogd blijven’ in de mobiele browser uit.
·         Rust de telefoon uit met een toegangscode.
·         Installeer functionaliteit om in geval van diefstal of verlies het mobiele apparaat op afstand te kunnen blokkeren of wissen.
 

Magister App

Leerlingen en ouders kunnen inloggen via de webversie van Magister, hierboven. Voor mobiele apparaten is ook een App beschikbaar, te installeren via de App Store of Play Store. Het voordeel van een App is dat ook "offline" gegevens beschikbaar zijn.

Leerlingen: let op bij absenties