Conrector onderwijs

Het school- en functieprofiel is opgesteld om een kandidaat/geïnteresseerde te informeren over de schoolorganisatie, de functie die vacant is en de context waarbinnen die functie wordt uitgevoerd. Het profiel is afgeleid uit de huidige praktijk van werken op het Hermann Wesselink College en is besproken met leden van de schoolleiding en de medezeggenschap.

De conrector is verantwoordelijk voor het beleidsveld onderwijs (waaronder afdelingsbeheer, de leerlingbegeleiding en Passend Onderwijs, de aanname van leerlingen en het verder vorm en inhoud geven van de onderwijskundige koers van de school). Hij stimuleert onderwijskundige ontwikkelingen en initieert nieuwe ontwikkelingen op basis van het schoolplan. Binnen de schoolleiding draagt hij ideeën daarover aan en voert het gesprek hierover met secties en teams. Hij is sparringpartner voor teamleiders en de zorgcoördinator. Samen bespreken zij de gewenste koers en brengen papier tot leven. 

Download of lees hier het volledige functieprofiel.

U kunt reageren door voor 25 april 2018 een brief met CV te sturen aan de rector, de heer B. Kozijn, koz@hethwc.nl Wilt u meer informatie? U kunt dan bellen met de school en vragen naar de rector. (020 6459751)