Vragen stellen aan de rector

Ouders, onze leerlingen, maar ook leerlingen uit groep-8 kunnen rechtstreeks een vraag stellen aan de rector van het HWC. Onze rector B. Kozijn zal deze hier hoogst persoonlijk beantwoorden.

Laatste vraag leerlingen

van:
Daan
Klas:
IK ZIT IN GROEP 8
Leerlingnummer:
Heb ik niet sorry
15 februari 2017
Kan ik nog Tvwo doen als ik Havo/Vwo krijg?
Beste Daan, In principe heb je een volmondig vwo-advies nodig om toegelaten te worden tot het tweetalig vwo. En jammer genoeg kun je ook niet later instappen in het tweetalig vwo, als je na de 2e klas toch verder mag gaan op het vwo. Wel kun je op de basisschool vragen of ze het tweetalig vwo een goed idee voor jou vinden. En als dat zo is, mag de basisschool contact met ons opnemen om te overleggen over je wens. Vriendelijke groet, B. Kozijn

Laatste vraag ouders

van:
Pieter Snaterse
04 februari 2017
Ik was vandaag op jullie Open Dag met mijn zoon uit groep 8. E.e.a. riep bij mij wat fundamentele vragen op. Het was mij ten eerste niet helemaal duidelijk hoe de inzet van de laptops bij jullie onderdeel is van het leermiddelenbeleid. Dus: vervangt de laptop traditionele leermiddelen of is het een aanvulling er op. Ik denk aan tekstboeken en werkboeken. Is deze ontwikkeling een uitwerking van een onderwijskundige visie? Wat is in dit opzicht jullie visie op digitale didactiek precies? Wordt de laptops ook ingezet om te differentiëren en of personalisatie mogelijk te maken? En zo ja, is jullie onderwijs visie sociaal constructivistisch of laten jullie je docenten vrij om hun eigen visie hierop te hebben. Ik vind dit belangrijk omdat het erop lijkt dat jullie de enige Chr. school in Amstelveen/Uithoorn zijn die wat dit betreft kleur bekent. M.v.g., Pieter Snaterse
Geachte heer Snaterse, In antwoord op uw vragen het volgende. De laptop vervangt de traditionele leermiddelen niet. In zekere zin bestaan ze nog naast elkaar, alhoewel het per vak kan verschillen. We willen stimuleren dat er uitdagende lessen gegeven worden en stemmen dat in onderling overleg met de vaksecties af. De visie op digitale didactiek zijn we aan het ontwikkelen. De praktijk leert dat je visie het beste kunt ontwikkelen door digitale onderwijsvormen toe te passen. In die fase bevinden we ons op dit moment. De laptops worden ingezet om te differentiëren. Om te stellen dat ze ook worden ingezet voor gepersonaliseerd leren, vind ik te sterk uitgedrukt. Het hangt natuurlijk ook samen met de vraag wat we daar precies onder verstaan of willen verstaan. We laten onze docenten graag in ruime mate vrij om hun eigen visie te ontwikkelen. Belangrijk daarbij is wel dat er onderling samengewerkt worden en dat er ook binnen secties afspraken gemaakt worden over de wijze van werken en de precieze aanpak. Ik hoop dat ik u hiermee in enigerlei mate heb kunnen antwoorden. B. Kozijn, rector