INFORMATIE OVER HET EIND VAN HET JAAR, VERGADERINGEN EN RAPPORTUITREIKING

De week van 9 juli is de laatste lesweek; op maandag en dinsdag werken we met een 40-minutenrooster. Van woensdag tot en met vrijdag sluiten we het jaar voor de leerlingen af met allerlei projecten en activiteiten, met als besluit een mentoractiviteit op vrijdag 13 juli

Op maandag 16 juli vinden de overgangsvergaderingen plaats; op woensdag 18 juli worden de definitieve beslissingen omtrent overgaan, doubleren, taken, herexamens en vakkenpakketten genomen.

Daartussenin kan de mentor contact met de leerling/ ouders opnemen voor nader overleg naar aanleiding van de uitkomsten van de rapportvergadering. Het is dus van groot belang dat de mentor ouders en leerling  kan bereiken in deze periode!

Op vrijdag 20 juli vinden de rapportuitreiking en het inleveren van het Iddink-boekenpakket plaats, volgens een vooraf bekend gemaakt rooster. Alle leerlingen krijgen dan door de mentor hun rapport uitgereikt. Als een leerling vanwege dringende zaken hierbij niet aanwezig kan zijn, moet hij ruim van tevoren met de teamleider overleggen hoe het rapport dan wél in zijn bezit komt. We geven geen rapporten mee met broer/zus, vriend of vriendin. Bij de teamleider kan een leerling een aan zichzelf geadresseerde envelop, A5-formaat, inleveren, voldoende gefrankeerd (postzegel 2). Het rapport wordt dan thuis gestuurd. Let op: taken kunnen we niet meesturen! Leerlingen moeten  met hun teamleider afspreken hoe ze een evt. taak in hun bezit krijgen.

Actueel

in het nieuwe schooljaar

Om ook u als ouders een goede start in het nieuwe schooljaar te kunnen geven, beleggen wij snel na de aanvang van de cursus voor alle jaarlagen een ouderavond.

In the picture

Open Huis 2018