De reünie

Zaterdag 13 oktober kwamen heel veel oud-leerlingen en oud-collega’s naar het Hermann Wesselink College voor het lustrum. De school bestaat dit jaar 55 jaar en dat moest natuurlijk gevierd worden. Het was een zeer geslaagde dag, met muziek, lesjes van en door (oud-)collega’s en veel onderlinge ontmoeting. Het was tevens het laatste lustrum in het huidige gebouw. Op naar het 60-jarig bestaan in 2023!

 

Actueel

Aanmelding scienceclub geopend!

Kijk op deze pagina voor de sciencefolder en opgave voor een van de bijeenkomsten.

In the picture

Open Huis 2018