Leren met plezier

Het HWC biedt acht opleidingen aan, vier Nederlandstalige en vier tweetalige:  vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium. Wij vinden dat op alle opleidingen het leren van de leerling zelf centraal moet staan. Je leert en ontwikkelt je beter als je zelf iets te zeggen en te kiezen hebt: vandaar dat we je, natuurlijk binnen bepaalde kaders, zelf de regie over je leren geven en veel keuzes aanbieden. Zo kun je extra vakken kiezen, houd je zgn. driehoeksgesprekken en proberen we je zoveel mogelijk verschillende leerervaringen te laten opdoen. We denken dat je daardoor ook met meer plezier leert.

Het onderwijs op het HWC

Op het HWC willen we jou begeleiden in het leren jezelf zo goed mogelijk te ontwikkelen en het beste uit jezelf te halen. Wat het beste bij je past en wat je echt leuk vindt om te doen, ontdekken de meeste leerlingen gaandeweg. Om je hierin zo goed mogelijk te begeleiden is ons onderwijs gebaseerd op drie belangrijke uitgangspunten.
Competentie
Als je iets nieuws leert in een les of een opdracht doet waarin iets zit wat je nog nooit eerder hebt gedaan, moet je je in staat voelen om je eigen grens op dat moment te verleggen. Leren kan spannend zijn. En als je iets moet doen wat een beetje spannend is, moet je wel het gevoel hebben dat je er klaar voor bent om het te proberen. In een lessituatie betekent dat bijvoorbeeld dat je voldoende kennis hebt en krijgt voor de taak die je moet doen en dat je snapt wat de taak inhoudt.  
Relatie
Leren is een proces van vallen en opstaan, van successen en tegenvallers. Om van fouten te kunnen leren is het heel belangrijk dat je je veilig voelt in de les. Ook moet je je docent vertrouwen. Een goede sfeer in de les, met medeleerlingen en docent, is noodzakelijk om goed te kunnen leren.  

Autonomie
Leren doe je samen maar leren doe je ook alleen. Soms heb je ruimte nodig om dingen op je eigen manier te doen. Als je iets al heel goed kunt, hoef je dat niet nodeloos te oefenen. Als je iets nog niet zo goed kunt heb je ruimte nodig om extra te oefenen. Leerlingen willen daar graag zelf iets over te zeggen hebben, over die ruimte. Die ruimte geven we jullie zoveel mogelijk binnen de grenzen van ons onderwijs.    

keuzemogelijkheden

In de onderbouw (klas 1 t/m 3) kiezen we voor een brede basis met enkele keuze-elementen, in de bovenbouw (klas 4 en hoger) kennen we al jaren een grote flexibiliteit als het gaat om het realiseren van (soms ongebruikelijke) wensen van leerlingen ten aanzien van hun vakkenpakket. Bepaald niet doorsnee is bijvoorbeeld de mogelijkheid filosofie als examenvak te kiezen op havo en vwo. Bij ons kunst- en cultuurprofiel horen natuurlijk de kunstvakken en muziek als mogelijke eindexamenvakken. Als internationaal georiënteerde school is ook veel van het onderwijs internationaal gekleurd; zo kun je extra taalcertificaten halen. De lessen op het HWC duren 80 minuten: dat geeft voldoende tijd voor gevarieerde opdrachten, uitleg, verdieping, verwerking en zelfwerkzaamheid in de les.