waarom atheneum?

Als je kiest voor het atheneum, kies je voor verbreding en verdieping   Je verdiept je graag in onderwerpen: de moderne wereld heeft evenzeer je belangstelling als het verleden, wie nieuwsgierig is naar de wereld dichtbij en ver weg en zich graag breed ontwikkelt, vindt in het atheneum een passende opleiding. Je komt er met nieuwe dingen in aanraking. Het atheneum verdiept je inzicht, verbreedt je kennis en belangstelling en leert je een  wetenschappelijke houding.
Door de afwisselende werkvormen, het leren zelf onderzoek doen en het samenwerken ontwikkel je wetenschappelijke vaardigheden, die je bij je vervolgstudie goed van pas komen    

atheneum in de brugperiode

In de brugperiode leg je de basis voor je keuzes in de bovenbouw. Geleidelijk aan groei je in zelfstandigheid en inzicht in je eigen mogelijkheden en belangstelling. In de tweede klas valt er al wat te kiezen, binnen een verder vaststaand vakkenpakket. Wij hebben er als school voor gekozen om  in de havo/vwo-klassen het onderwijs op vwo-niveau aan te bieden en de leerlingen vervolgens cijfers op twee niveaus te geven. Vwo-cijfers, zodat je goed kunt zien of je dit niveau daadwerkelijk aankunt. Havo-cijfers voor als je het vwo-niveau toch wel wat hoog vindt. De bedoeling is dat je hierdoor in twee jaar tijd een goed beeld krijgt van wat er op het vwo precies van je wordt verwacht, waardoor aan het eind van de tweede klas een goede beslissing kan worden genomen over je vervolgopleiding in klas 3: havo of vwo.

atheneum na de brugperiode

In klas 3 wordt het programma van de brugperiode voortgezet: ook daar krijg je een breed basisprogramma aangeboden, met daarin de mogelijkheid om keuzes te maken voor verdieping van bepaalde thema’s en vakken. Zo kunnen leerlingen kiezen voor het behalen van extra taalcertificaten. In de bovenbouw valt er nog veel meer te kiezen: je stelt dan een persoonlijk profiel samen, dat past bij jou: je kunt kiezen voor een kunstvak in je profiel, maar ook voor filosofie en/of wiskunde D. Ook doen veel leerlingen examen in een extra vak.  

atheneum speciaal

Net als op het gymnasium kun je atheneum ook tweetalig doen. Je kiest dan voor een brugklas tweetalig atheneum en krijgt een groot deel van je vakken in het Engels. Het is niet mogelijk later in het tweetalig onderwijs in te stromen.    
In de onderbouw krijg je een breed pakket aan creatieve vakken: drama, tekenen, handvaardigheid en muziek. In klas 2 en 3 kun je ervoor kiezen je nog verder te verdiepen in een van de kunstvakken. Daarnaast kunnen leerlingen, net als op de andere afdelingen, meedoen aan allerlei culturele activiteiten. Je kunt tekenen en muziek zelfs kiezen als eindexamenvak. Bij het verplichte vak Culturele en Kunstzinnige Vorming werk je aan een echte voorstelling in het theater van de school.     In de onderbouw heeft het HWC het vak Technologie en Informatica op het rooster staan: hier leer je omgaan met een 3D-printer, maar ook robotica, allerlei technische vaardigheden. Ook op het atheneum kun je, net als op het gymnasium, kiezen voor filosofie als examenvak, of wiskunde –D als je belangstelling hebt voor de exacte vakken. Het HWC staat erom bekend ook ongebruikelijke combinaties van vakken mogelijk te maken: een combinatie van exacte vakken en kunstvakken bv. En heel wat leerlingen slagen met een extra vak.