Waarom Gymnasium?

Waarom zou je gymnasium kiezen? Het leukst is dat om te horen van de gymnasiumleerlingen van het HWC zelf! Zij zeggen: 
  • Bij woordenschat in andere talen helpt het enorm als je Grieks en Latijn kent. 
  • Het staat goed op je CV: je laat zien dat je iets extra’s aankan. 
  • Je leert op een logische manier dingen oplossen. 
  • Je herkent de oorsprong van dingen om je heen. 
  • Je komt door de talen te leren in contact met de culturen van lang geleden. 
  • Je hebt in elke jaarlaag een ‘klassiek’ uitje. 
  • Je gaat in de vijfde of zesde klas op examenreis naar Griekenland of Rome. 
  • Je hebt gemotiveerde docenten en enthousiaste medeleerlingen.  

Gymnasium in de brugperiode

 Op het gymnasium krijg je naast de vakken die op het VWO standaard worden gegeven, ook twee extra vakken: Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. Meteen in de eerste klas start je met Latijn. Als je het principe van deze taal steeds beter gaat begrijpen, komt na een half jaar ook Grieks erbij.  We werken met blended learning. Dat wil zeggen dat we voor zowel Grieks als voor Latijn een methode gebruiken die deels online te vinden is. Deels werken we met boeken op papier. Deze -gedeeltelijke - online methode is zeer effectief gebleken in tijden van online onderwijs. We hechten aan het gebruik van papieren boeken en schriften: bladeren in een boek biedt overzicht, zelf kleuren in een tekst geeft inzicht in zinsstructuren, zelf Griekse letters schrijven helpt je enorm om ze te leren lezen!  Het gymnasium is een andere opleiding dan het atheneum. Op het HWC is gymnasium niet hetzelfde als de atheneumopleiding met twee extra vakken er bovenop. Het gymnasium is een zelfstandige opleiding met een eigen lesrooster. Om in je rooster ruimte te maken voor Latijn en Grieks, krijg je in de onderbouw sommige vakken iets minder uur dan op het atheneum. Hierdoor houden gymnasiasten en hun docenten flink de pas erin en krijg je dus genoeg uitdaging, ook bij andere vakken.  Mocht je in de eerste klas merken, dat het gymnasium toch niet goed bij je past, dan is er altijd nog de mogelijkheid om na de eerste klas door te stromen naar klas twee atheneum. Na klas twee gaan alle gymnasiasten in principe door naar de derde klas gymnasium.  Naast de extra taal- en cultuurlessen, is er ook in elke jaarlaag een speciale gymnasiumexcursie die in het teken staat van de Klassieken in de onze moderne tijd.  

Gymnasium na de brugperiode 

In de derde klas bouw je verder aan de basis met 80 minuten Latijnse Taal en Cultuur en 120 minuten Griekse Taal en Cultuur per week. Na de derde klas ga je je profiel kiezen en stel je je keuzevakken vast. De gymnasiasten mogen vanaf de vierde klas één van beide Klassieke Talen kiezen, maar je kunt ook doorgaan met beide! Als gymnasiast heb je geen verplichting om een tweede moderne vreemde taal te kiezen (Frans of Duits), atheneumleerlingen hebben die verplichting wel.  In de bovenbouw, dus vanaf de vierde klas, ronden we bij Klasssieke Talen de lessen grammatica en woordkennis af. We gaan dan over naar het lezen van echte schrijvers uit de oudheid. Door je in deze eeuwenoude teksten te verdiepen leer je ook kritisch te kijken naar onze eigen gewoontes en gebruiken. Zo ontwikkel je je als persoon en word je een echte wereldburger van nu!  Als afsluiting van het culturele gedeelte van de opleiding, werken de gymnasiasten toe naar de uitvoering van een modern toneelstuk in de zesde klas gebaseerd op de Klassieken.  

Gymnasium speciaal

 Wat is er bijzonder op het HWC gymnasium?  Op het HWC is het als enige school in Amstelveen mogelijk om het gymnasium te combineren met TTO. Hiermee word je opgeleid tot echte wereldburger!  Er is veel aandacht voor het gymnasium binnen de scholengemeenschap. Zo hebben wij een gymnasiumcoördinator en een fijne eigen plek in de school.  Op het HWC hebben we voor het gymnasium een leerlingenraad (de zogenaamde Comitia) waarin leerlingen worden uitgenodigd mee te denken over onze afdeling.  Naast de in het programma ingebedde excursies, ondernemen we ook drie keer per jaar een activiteit met ons hele gymnasium (ongeveer 200 leerlingen). Bijvoorbeeld de gymnasium jaaropening, de gymnasiumdag, het bezoeken van de toneelvoorstelling van de zesde klas!  Afgelopen jaar hadden de leerlingen van ons gymnasium zelfs ook in de vakantie een klassieke uitdaging: De Classic Selfie Challenge!  Ook heel bijzonder is dat je in de zesde klas het culturele deel van je opleiding afsluit met het zelf spelen van een modern toneelstuk gebaseerd op de Klassieken.  De reizen in de (voor)examenklas zijn een prachtige kers op de taart voor diegenen die op het HWC Grieks of Latijn kiezen.  Tot slot: wij vinden de begeleiding van de leerlingen in hun leerproces op het HWC erg belangrijk. In de gymnasiummentorgroepen wordt daarom veel aandacht besteed aan het ‘leren leren’. Ook hebben wij coaches die leerlingen met een hoog ontwikkelingspotentieel kunnen helpen met de overgang naar het voortgezet onderwijs.