waarom tweetalig vwo?

Misschien goed om ook hier nog even te zeggen, dat je kunt kiezen voor tweetalig gymnasium óf voor tweetalig atheneum. Beide opleidingen horen bij het vwo. Als je tweetalig gymnasium of atheneum doet,  leer je je thuis voelen in de wereld. Je beweegt je gemakkelijk in een interculturele en/of internationale context, zowel dicht bij huis als verder weg. Je wereld wordt een stuk groter en je krijgt inzicht in globale ontwikkelingen en problemen. Daarnaast spreek en schrijf je uitstekend Engels en kan je daarin vrijwel net zo goed communiceren als in je moedertaal. Dat is handig als je in het buitenland wilt studeren. Maar ook op Nederlandse vervolgopleidingen worden steeds meer Engelstalige colleges gegeven of is er Engels studiemateriaal: je hebt dan beslist een voorsprong op vwo-leerlingen die geen tweetalige opleiding hebben gevolgd. Wie kiest voor het tweetalig gymnasium, voegt aan zijn opleiding een klassieke basis toe, die nog steeds van grote betekenis is voor de wereld van nu en van morgen.  

tweetalig vwo in de brugperiode

60% van de lessen krijg je direct vanaf het begin in het Engels. Ook je boeken en ander lesmateriaal voor die vakken zijn in het Engels. Je bouwt dus een brede, stevige basis in het Engels op. De Engelstalige vakken zijn in klas 1: aardrijkskunde (geography), geschiedenis (history), biologie (biology), wiskunde (mathematics), handvaardigheid/tekenen (art & crafts/art&design),  lichamelijke opvoeding (PE), muziek (music) en drama (drama). En natuurlijk Engels. In klas 2 komen daar bij natuur- en scheikunde (science) en IA (International Awareness).  Natuurlijk krijg je daar, zeker in het begin, extra ondersteuning bij. Meestal hebben we een aparte gymnasiumklas, een combinatieklas gymnasium/atheneum en een aparte atheneumklas. Je krijgt naast de gewone vakken, waarvan de meeste dus in het Engels,  ook een echt internationaal vak: we noemen dat ‘international awareness’. In de brugperiode heb je al contacten met leeftijdgenoten in het buitenland en ga je op reis.  

tweetalig vwo na de brugperiode

In de derde klas krijg je ook economie (economics) en natuurkunde (physics) en scheikunde (chemistry) in het Engels. Ook hoort een uitwisseling met een school in het buitenland bij het programma. Verder doe je in klas 3 mee aan het Anglia-examen; dat levert een mooi certificaat op. Je kunt ook een speciaal certificaat halen voor Frans. Aan het eind van het jaar ontvang je het junior TTO-certificaat. Aan het eind van de 3e klas kies je een profiel met keuzevakken; ook besluit je dan, of je doorgaat in de tweetalige opleiding of niet. Omdat je gewoon Nederlands eindexamen doet, worden de voertaal en het lesmateriaal bij de examenvakken weer Nederlands. Nog zo’n 30% van de vakken gaat in het Engels. Je bereidt je voor op het IB-Engels.

tweetalig vwo speciaal

Als je op het tweetalig vwo zit, valt er heel veel te beleven: natuurlijk kun je al gelijk voor het gymnasium kiezen, maar daarnaast kun je, zowel op atheneum als op gymnasium,  ook meedoen aan kunstzinnige activiteiten, je gaat veel op reis en in de bovenbouw kun je je tweetalige opleiding heel goed combineren met een betaprofiel: veel leerlingen doen dat; soms kiezen ze zelfs twee profielen tegelijk. Ook kun je kiezen voor verdieping en verbreding van je Duits; dat levert een bijzonder certificaat op. Je kunt niet alleen kiezen voor filosofie als eindexamenvak, maar ook voor het internationale vak Global Perspectives en natuurlijk voor het IB-Engels. Er valt heel veel te combineren en te kiezen op het HWC. Je profielwerkstuk schrijf je natuurlijk in het Engels.