waarom vmbo-t?

Als je nog niet precies weet wat je na de middelbare school wilt gaan doen, is het vmbo-t een heel geschikte opleiding: je maakt kennis met veel vakken, je ontdekt je eigen sterke punten en het vmbo-t is een goede basis om vandaaruit verder te leren, op de havo of in het mbo.  Het klinkt misschien een beetje gek, maar op het vmbo-t leer je om te leren. Je krijgt begeleiding op de onderdelen die nog niet vanzelf gaan en je leert vaardigheden waar je je hele verdere leven wat aan hebt.  

vmbo-t in de brugperiode

In de brugperiode hebben we geen aparte vmbo-t-stroom. Leerlingen met een vmbo-t-advies en met een vmbo-t/havo-advies zitten bij elkaar in de klas. We doen dat omdat we ook de leerlingen met een vmbo-t-advies de kans willen geven door te groeien naar de havo. We bieden een breed pakket aan vakken aan en  geven er les op vmbo-t-niveau, maar alle leerlingen krijgen ook havostof aangeboden. Na twee jaar in die vmbo-t/havostroom tekent zich af, wie kan overstappen naar havo 3 en bij wie de vmbo-t-route het beste past.  

vmbo-t na de brugperiode

In de 3e klas is al een beperkte keuze mogelijk, bijvoorbeeld tussen Frans en Duits. Je kiest een van de vier profielen en vult die aan met vakken die je er zelf bij kiest. In de 4e klas werk je naar het eindexamen toe en maak je een profielwerkstuk. Veel leerlingen kiezen voor een extra vak, om te kunnen overstappen naar de havo.  

vmbo-t speciaal

Je kunt er ook voor kiezen het vmbo-t tweetalig te doen. Dan kan alleen maar gelijk vanaf de 1e klas. Je krijgt dan extra Engels en ook (soms een deel van de leerstof bij) andere vakken in het Engels. Daarnaast is er een uitgebreid internationaal programma. Na de brugperiode hebben de leerlingen van het tweetalige en het Nederlandstalige vmbo-t samen les voor de niet-Engelse onderdelen.  Ook op het vmbo-t doen we veel aan kunst en cultuur.  In de onderbouw krijg je een breed pakket aan creatieve vakken: drama, tekenen, handvaardigheid en muziek. Daarnaast kun je, net als leerlingen op de andere afdelingen, meedoen aan allerlei culturele activiteiten, bv. koor, theater of orkest op vrijdagmiddag. Ook ga je geregeld de school uit voor een bezoek aan een museum of voorstelling.  Je kunt handvaardigheid en muziek zelfs kiezen als eindexamenvak.  Je kunt in de 3e klas voor Frans en Engels extra certificaten halen, om te laten zien dat je die taal echt goed hebt geleerd. Bij de samenstelling van je examenpakket valt er veel te kiezen: je kunt rekening houden met je vervolgopleiding, maar natuurlijk ook met je belangstelling en waar je goed in bent. Denk maar aan het examenvak muziek: zo kun je je hobby en je school mooi combineren.