brug tussen basisschool en HWC


Docenten van het HWC werken samen met leerkrachten van de basisscholen in Amstelveen en omgeving.   De overgang van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs is best groot. Om deze stap wat kleiner en gemakkelijker te maken en om alvast te ervaren hoe het gaat op deze nieuwe school, biedt het HWC  projecten aan voor kinderen van groep 7 en groep 8. Bovendien geven deze projecten leerlingen die wat meer aankunnen een extra uitdaging. Soms gaan de kinderen hiervoor naar het HWC en soms komt een docent van het HWC op de basisschool om les te geven.  

welke projecten zijn er?

Op dit moment zijn er de volgende samenwerkingsprojecten:

Wiskunde zonder Boek
Dit is een digitale wiskundemethode geschreven door Wim Grosheide (oud-wiskundeleraar HWC) en bestemd voor de betere rekenaars van groep 7 en groep 8.  Je werkt zelfstandig aan modules op de computer. De kinderen die hebben meegedaan met dit project geven aan dat ze meer uitgedaagd worden en beter logisch leren nadenken.  ‘Het maakt me zelfverzekerder. Ik word hierdoor minder nerveus voor de stap naar het voortgezet onderwijs.’  
 
Engels en Sport
Onder begeleiding van gymdocenten van het HWC wordt er vijf keer een gymles in het Engels gegeven door de vakleerkracht gymnastiek. De lessen zijn voorbereid en uitgewerkt. Leerkrachten van groep 8 kunnen in de Engelse les hierbij aansluiten. Zo leer je spelenderwijs spreken in het Engels.

Engels en Poëzie
Een docent Engels van het HWC geeft in groep 7 en groep 8 les. Engelse gedichten staan hierin centraal. De inhoud van de lessen wordt in samenspraak met de leerkrachten en de leerlingen ontwikkeld en er zit ook muziek in, letterlijk en figuurlijk.

Engels en Drama
Toneelspelen en dan in het Engels spreken. Een theaterdocent van het HWC begeleidt de kinderen en de leerkrachten hierbij en komt lesgeven op de basisschool.

Taal is Tof
Een extra impuls om de Nederlandse taal nog beter te leren en te gebruiken. Leerlingen uit groep 8 en de brugklassen werken met elkaar taalopdrachten uit. Waar ben jij goed in? En wat kan een brugklasleerling nog van jou leren? De lessen worden uitgevoerd door de leerkrachten van de basisschool en de docenten Nederlands. De afsluiting van het project heeft plaats op het HWC.