Als u uw kind wilt aanmelden op het HWC, dan ontvangen wij graag twee formulieren:

  1. Een op naam gesteld aanmeldformulier. U ontvangt het formulier van de basisschool. Dit is nodig voor aanmelding en inschrijving via de Elektronische Loket Kernprocedure (ELK) in Amstelland.
  2. Ons eigen inschrijfformulier.

Let op: u kunt tot maximaal vijf scholen opgeven op uw aanmeldformulier. Alleen als het HWC uw eerste voorkeursschool is, kunt u bij ons de bovenstaande formulieren inleveren!

Aanmelding

Maandag 1 maart tot en met vrijdag 5 maart, tussen 8:00 en 16:30 uur

 

 

Formulieren persoonlijk inleveren bij administratie.

 

Inschrijfformulier brugklas 2020-2021 (volgt)

Speciale aanmeldingsmiddag

Woensdag 3 maart

Tussen 14.00 en 17.00 uur

Formulieren inleveren bij de teamleider.

Intake Tweetalige vmbo-t

Woensdag 10 maart

Tussen 13.00 en 17.00 uur

Leerling wordt per brief uitgenodigd

Intake Tweetalige havo

Maandag 15 maart 

Tussen 13.00  en 17.00 uur

Leerling wordt per brief uitgenodigd

Intake Tweetalige vwo

Woensdag 10 maart

Tussen 13.00 en 17.00 uur

Leerling wordt per brief uitgenodigd

Bericht van plaatsing, afwijzing op uitloting

Woensdag 7 april, ouders krijgen bericht tussen 13:00 en 15:00 indien niet geplaatst

Aanmelding volgens centrale plaatsing en loting

Donderdag 8 of vrijdag 9 april aanmelden bij school van tweede keuze

Extra aanmeldingsdata voor als er nog plaatsen beschikbaar zijn

Maandag 12 en dinsdag 13 april

 

LET OP: De definitieve plaatsing in een bepaalde stroom of klas maken we pas in juni bekend, als alle informatie over een leerling (bijvoorbeeld uit warme overdracht) bekend is.

Opgehoogde adviezen: We doen ons uiterste best alle leerlingen met een na de eindtoets opgehoogd advies op het hogere niveau te plaatsen. We kunnen dat echter niet garanderen, omdat we gebonden zijn aan de beschikbaarheid van het aantal plaatsen.