Kerstkaartenactie

Op dit moment geven godsdienstdocenten lessen over het christendom aan leerlingen uit de tweede klas. Behalve dat we de lessen uit het lesboek op een leuke manier aanbieden, vinden wij ook dat het belangrijk is dat leerlingen leren wat het is om christelijk te zijn: hoe staan christenen in het leven? Wat vinden zij belangrijk? Een essentiële waarde die men in het christendom vindt, is de zorg die mensen hebben voor elkaar. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor degenen die handelen vanuit de christelijke godsdienst: dit gaat ons allemaal aan. Dat vinden de leerlingen ook. 

De maatregelen die worden genomen om het Corona-virus niet te verspreiden resulteert in een isolatie van kwetsbare mensen, bijvoorbeeld de oudere medemens in onze samenleving. Toen we in onze klassen aandacht gaven aan de bijkomende problematiek van eenzaamheid onder ouderen, wilden de leerlingen graag hun steentje bijdragen.

ANBO is een belangenorganisatie voor ouderen en roept op om kerstkaarten te sturen naar deze organisatie, zodat deze kaarten doorgestuurd kunnen worden aan mensen die hier troost en moed uit kunnen putten (zie: https://www.anbo.nl/kerstkaartactie-anbo#). Onze leerlingen hebben stapels kaarten met inhoudelijke kerstgroeten verzorgd. Zo hebben ze niet alleen over christendom geleerd, maar ook over goed burgerschap!

Het resultaat doet ons, docenten godsdienst, heel erg goed en daarom willen wij dit graag met u delen.
Mw M. Italiaander
docent godsdienst en levensbeschouwelijke vorming

Media
  • kerstkaartenactie