De schoolgids 2021-2022

Dit is een document waarin de organisatie van de school, het onderwijs, de leerlingbegeleiding en allerlei andere zaken - die voor ouders en leerlingen van belang zijn - beschreven staan voor het schooljaar 2021-2022.

 

Via het paarse menu kunt u de schoolgids digitaal raadplegen. De PDF-versie van de Schoolgids 2021 - 2022 vindt u HIER.