De schoolgids 2020 2021

Dit is een document waarin de organisatie van de school, het onderwijs, de leerlingbegeleiding en allerlei andere zaken -die voor ouders van belang zijn- beschreven staan voor het cursusjaar 2020-2021. Voor het schooljaar 2020-2021 gelden daarnaast nog speciale richtlijnen, die zijn opgesteld als gevolg van de coronasituatie.

 

De digitale schoolgids is in wording. Wij bieden nu de Schoolgids 2020 - 2021 hier in PDF-versie.

populaire artikelen