Voorlichtingsdata voor ouders van leerlingen in het eindexamenjaar

Voor de ouders van leerlingen in het eindexamenjaar zijn er een aantal belangrijke data:

1. Op vrijdag 12 t/m woensdag 15 november 2019 zullen de Doedagen plaatsvinden voor de leerlingen uit vmbo-t 4. Zij volgen deze vier dagen geen lessen, maar gaan aan de slag bij bedrijven, scholen, ziekenhuizen enzovoorts. Leerlingen zoeken zelf een stageplaats en worden daarin begeleid door de decaan en de mentor. Onze ervaring is dat het met behulp van familieleden of (zaken)relaties van de ouders vrijwel altijd lukt om een goede en leuke stageplaats te vinden. Weet u nog een leuk adres voor onze leerlingen, dan houden we ons van harte aanbevolen. Graag een mail naar bye@hethwc.nl

2. Op 14 november 2019 wordt in samenwerking met een aantal andere scholen een "buitenlandmiddag" gehouden voor die leerlingen die overwegen om na hun examen voor kortere of langere tijd naar het buitenland te gaan. Een groot aantal professionele organisaties zal hier vertegenwoordigd zijn. De middag wordt dit jaar gehouden bij ons op school. Meer informatie voor de leerlingen volgt binnenkort.

3. Op 27 en 28 november 2019 zullen er twee voorlichtingsmiddagen worden georganiseerd op het Hermann Wesselink College in het kader van de keuze voor de vervolgopleiding. Er zullen in totaal ongeveer 50 opleidingen voorlichting komen geven over studeren in het Hoger Beroepsonderwijs (HBO, met name voor Havo 4/5 op 27 nov) en het Wetenschappelijk Onderwijs (WO, voor vwo 4/5/6 op 28 nov). In kleine groepen krijgen de leerlingen kans om uitgebreid in gesprek te gaan met studenten, oud-leerlingen en voorlichters. Ook hierover volgt binnenkort meer informatie.

4. In het najaar (oktober en november 2019) hebben de meeste vervolgopleidingen weer open dagen. Sommige daarvan zijn heel vroeg in oktober al. Neem u hier vooral notie van.

Leerlingen kunnen hiervoor onder voorwaarden verlof krijgen van school. Een compleet overzicht vindt u op:
http://hwc.dedecaan.net (havo/vwo)
http://hwcvmbo.dedecaan.net (vmbo-t).

Ook de site http://www.studiekeuze123.nl is een aanrader.

Mocht u een vraag hebben over decaanzaken, dan kunt u altijd een e-mail sturen naar de decaan van uw afdeling.

 

mw. K. Bijenhof (VMBO-T) bye@hethwc.nl

M. Ruppert (HAVO) rup@hethwc.nl

A. Thijs (VWO) thy@hethwc.nl